NEN 3140 VP

Het is belangrijk dat de werkgever zorgt voor een veilige omgeving zodat de werknemer veilig kan werken tijdens elektrotechnische werkzaamheden. Daarnaast biedt de werkgever volgens de Arbowet de nodige bijscholing aan. Met de e-learning cursuspakketten krijgt de kandidaat op het gewenste niveau de nodige kennis en inzicht over het voorbereiden, werken en aansluiten van apparatuur en installaties volgens de NEN 3140 norm. Onze cursussen NEN 3140 voldoen aan de Europese NEN 3140 richtlijnen.

Inhoud van de cursus: NEN 3140 VP

 
E-learning en examen
Doelstelling Na de training is de kandidaat in staat werkzaamheden uit te voeren aan elektrotechnische apparatuur. Daarnaast is de kandidaat bekend met de wet- en regelgeving en met het toepassen van veilig werken.
Doelgroep Medewerkers die zelfstandig werkzaamheden aan elektrotechnische laagspanningsinstallaties uitvoeren.
Cursusduur Ca. 6 uur
Talen E-learning en examen zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels.
Cursuspakket
  • 6 e-learning modules inclusief oefentoetsen
  • Online naslagwerk
  • Online voorbeeldexamens
  • Theorie-examen
Cursusinhoud
  • Wet- en regelgeving
  • Gevaren van elektriciteit
  • Personen
  • Materiaal
  • Veilig werken
  • Elektrotechniek
Examen Het examen wordt verzorgd op ruim 50 examenlocaties.  Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. U dient minimaal 28 meerkeuze vragen correct te beantwoorden. U krijgt maximaal 60 minuten de tijd voor het examen.
Certificaat Iedere cursist die slaagt ontvangt het NEN 3140 VP-certificaat. Het certificaat is 3 jaar geldig.
Prijzen E-learning en examen € 185,- exclusief btw
Losse e-learning € 89,- exclusief btw
Los examen € 99,- exclusief btw