NEN 3140 VP

Moet u elektrotechnische werkzaamheden zelfstandig uitvoeren op basis van de gekregen aanwijzing van de Installatie Verantwoordelijke in of voor uw bedrijf? U bent wel verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. U moet dan in het bezit zijn van een NEN 3140 VP certificaat.

Onze cursus NEN 3140 VP voldoet aan de Europese NEN 3140 richtlijnen.

Cursuspakket NEN 3140 VP

 
NEN 3140 VP (e-learning inclusief examen)
Doelstelling Zelfstandig veilig elektronische werkzaamheden uitvoeren.
Doelgroep Voor elektrotechnisch onderlegde personen die elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verrichten (bijv. inspecteren, onderhoud, uitbreiden)
EN voor niet- elektrotechnici die in hun dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s lopen of op andere wijze met elektrotechnische risico’s te maken hebben.
Cursuspakket Online training & onafhankelijk examen
Cursusniveau Vooropleiding LTS of vergelijkbaar en toereikende kennis van NEN 1010.
Cursusduur Ca. 6 uur
Cursusinhoud
  • 6 online modules (e-learning) inclusief oefentoetsen per module
  • Online naslagwerk
  • Online proefexamen VP
Modules De training bestaat uit de volgende modules:

  • Wet- en regelgeving
  • Gevaren van elektriciteit
  • Personen
  • Materiaal
  • Veilig werken
  • Elektrotechniek
Digitaal naslagwerk De cursist kan het naslagwerk tijdens de online cursus raadplegen.
Oefentoets Twee pogingen voor de oefentoets.
Onafhankelijk examen Het NEN 3140 examen is een officieel examen. Het examen is maximaal 60 minuten. Bekijk hier onze examenlocaties. Met meer dan 40 locaties door heel Nederland is er altijd een bij u in de buurt.
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor het examen ontvangt een diploma en pas per post. Het NEN 3140 certificaat is 3 jaar geldig. Als het certificaat is verlopen, dient u opnieuw examen te doen.
Register Het NEN 3140 VP diploma wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Cursusprijs  € 185,- excl. BTW