NEN 3140 VP

Moet u elektrotechnische werkzaamheden zelfstandig uitvoeren op basis van de gekregen aanwijzing van de Installatie Verantwoordelijke in of voor uw bedrijf? U bent wel verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. U moet dan in het bezit zijn van een NEN 3140 VP certificaat.

Onze cursus NEN 3140 VP voldoet aan de Europese NEN 3140 richtlijnen.

Cursuspakket NEN 3140 VP

 
NEN 3140 VP (e-learning inclusief examen)
Doelstelling Zelfstandig veilig elektronische werkzaamheden uitvoeren.
Doelgroep Voor elektrotechnisch onderlegde personen die elektrotechnische werkzaamheden
aan laagspanningsinstallaties verrichten (bijv. inspecteren, onderhoud, uitbreiden)
EN voor niet- elektrotechnici die in hun dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s lopen of op andere wijze met elektrotechnische risico’s te
maken hebben.
Cursuspakket Online training & onafhankelijk examen
Cursusniveau Vooropleiding LTS of vergelijkbaar en toereikende kennis van NEN 1010.
Cursusduur Ca. 6 uur

Cursusinhoud

  • 6 online modules (e-learning) inclusief oefentoetsen per module
  • Digitaal naslagwerk
  • Online proefexamen
Modules De training bestaat uit de volgende modules:

  • Wet- en regelgeving
  • Gevaren van elektriciteit
  • Personen
  • Materiaal
  • Veilig werken
  • Elektrotechniek
Digitaal naslagwerk Het naslagwerk kan door de cursist worden geprint voordat de cursist het onafhankelijke examen heeft gemaakt.
Online proefexamen De cursist heeft toegang tot het laatst beschikbaar gestelde proefexamen.
Onafhankelijk examen Het NEN3140 VP examen is een officieel landelijk examen. Voor het examen heeft u maximaal 60 minuten. Bekijk hier onze examenlocaties. Met meer dan 40 locaties door heel Nederland is er altijd een bij u in de buurt.
Certificaat Iedere geslaagde cursist ontvangt een persoonlijk certificaat en bijbehorend pasje in creditcard-formaat. Het NEN 3140 certificaat is 3 jaar geldig. Als het certificaat is verlopen, dient u opnieuw examen te doen.
Register Het NEN 3140 VP certificaat wordt geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Cursusprijs  € 195,- excl. BTW