FAQ

  Algemene vragen

  • Wie moet NEN 3140 halen?

   Medewerkers die aan elektrische laagspanningsinstallaties werken zijn verplicht volgens de NEN norm regelmatig een opleiding te volgen. Bent u verantwoordelijk voor het exploitatie, onderhoud, inspectie en beheer van elektrische arbeidsmiddelen? Dan kunt u met het volgen van deze training hier concreet invulling aan geven. Veilig werken is letterlijk van levensbelang, voor zowel u als uw medewerkers. Dit doet u door ze goed op te leiden en te certificeren volgens NEN. De NEN 1010 cursus is bestemd voor elektrotechnici, onderhoudsmedewerkers, technisch leidinggevenden, gebouwbeheerders en (bouwkundig) opzichters die aan laagspanningsinstallaties werken. Het werken omvat het ontwerpen, aanleggen en inspecteren (eerste en periodieke) van elektrotechnische installaties. U dient bekend te zijn met de norm en te beschikken voer elektrotechnische basiskennis (bijv. het Elektrische schema- en schakeltechniek). De NEN 3140 cursus is bedoeld voor elektrotechnisch onderlegde personen, die elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verrichten en voor niet- elektrotechnici die in hun dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s lopen of op andere wijze met elektrotechnische risico’s te maken hebben. NEN 3140 VOP (Voldoende onderricht persoon) is voor iedereen die onder begeleiding van aan vakbekwaam persoon (VP) de werkzaamheden uitvoert. Een Voldoende Onderricht Persoon is iemand die voldoende is geïnstrueerd en die onder toezicht van een Vakbekwaam Persoon en/of werkverantwoordelijke de werkzaamheden uitvoert. Hierdoor is hij of zij in staat om gevaren te herkennen en te voorkomen, die bij werkzaamheden aan elektrotechnische installaties kunnen worden veroorzaakt. NEN 3140 VP is voor ervaren mensen die de werkzaamheden zelfstandig mogen uitvoeren. Een Vakbekwaam Persoon is een elektrotechnische monteur die alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden uitvoert volgens NEN 3140. Hij voert deze werkzaamheden uit volgens het aanwijsbeleid van de installatie- werkverantwoordelijke en werkverantwoordelijke.

  • Wat is het eindresultaat van de NEN 3140 cursus?

   Na het volgen van de NEN 1010 Klassikaal cursus bent u op de hoogte van alle wijzigingen binnen de NEN 1010:2007 + C1:2008 ten opzichte van de NEN 1010 5e druk. U kunt de weg vinden in de vele bepalingen van de norm en deze op hoofdlijnen vertalen naar uw eigen bedrijfssituatie. Na de klassikale cursus ontvangt u een Bewijs van deelname. Na het volgen van de NEN 3140 Klassikaal cursus heeft u inzicht in hoe u met de NEN 3140 veilig kan werken aan of nabij elektrische installaties en hoe u de veiligheid in uw eigen werksituatie waarborgt. U kunt de NEN 3140 toepassen in uw eigen werk en u leert continue bewust te zijn van elektrisch veilig werken. Na de klassikale cursus ontvangt u een Bewijs van deelname. Na het volgen van de digitale NEN 3140 VOP of VP cursus bent u goed voorbereid voor het onafhankelijke schriftelijke NEN 3140 examen. Indien geslaagd voor het schriftelijke examen ontvangt u het NEN 3140 VOP of NEN 3140 VP certificaat. Met het NEN 3140 VOP certificaat toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt om onder begeleiding van een vakbekwaam persoon (VP) elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren. Met het NEN 3140 VP certificaat toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt elektrotechnische werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

  • Wat houdt de NEN 3140 cursus in?

   De NEN 3140/1010 klassikale cursussen bestaat uit een eendaagse herinstructie. Bij aanvang van de training ontvangt u het lesmateriaal. Tijdens de training komen praktijkcases aan bod. Met de digitale NEN 3140 cursus leert u hoe veilig te werken met elektriciteit en hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de NEN 3140 zijn vastgelegd. U kunt uw kennis voor het werken aan elektrische installaties verbreden en verdiepen. Het totale pakket bestaat uit theorie en oefeningen. De oefeningen zijn specifiek voor de werkzaamheden waarmee u in de praktijk in contact komt en zijn gebaseerd op het principe van veilig werken. De online training NEN 3140 bestaat uit 6 interactieve modules inclusief een oefentoets per module, een digitaal handboek en een proefexamen. In een gemiddelde studietijd van 6 uur leert u alles wat u moet weten over veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden. Daarna gaat u op voor het onafhankelijke schriftelijke NEN3140 examen. Het NEN3140 examen is een officieel landelijk examen.  Indien u geslaagd bent voor het NEN3140 examen ontvangt u het NEN3140 certificaat. Het NEN certificaat wordt (nog) niet geregistreerd in een landelijke register. Het NEN3140 certificaat is een door werkgevers erkend document. Het NEN3140 certificaat is drie jaar geldig. Na het verstrijken van deze periode bent u verplicht opnieuw het NEN3140 examen te maken. Omdat tussentijds de NEN3140 richtlijnen kunnen zijn aangepast, is het raadzaam u dan opnieuw in te schrijven voor de NEN3140 training.

  • Hoe kan ik het NEN 3140 certificaat halen?

   Om in bezit te komen van het NEN3140 certificaat is het behalen van het onafhankelijke schriftelijke NEN3140 examen een vereiste. Door de online NEN3140 training te volgen, bereidt u zich goed op dit schriftelijke examen voor. De online training bestaat uit 6 interactieve modules, een digitaal handboek en een onbeperkt aantal oefentoetsen. In een gemiddelde studietijd van 6 uur leert u alles wat u moet weten over veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden. Daarna gaat u op voor het onafhankelijke schriftelijke NEN3140 examen. Het NEN3140 examen is een officieel landelijk examen. Indien u geslaagd bent voor het NEN3140 examen ontvangt u het NEN3140 certificaat. Het NEN certificaat wordt (nog) niet geregistreerd in een landelijke register. Het NEN3140 certificaat is een door werkgevers erkend document. Het NEN3140 certificaat is drie jaar geldig. Na het verstrijken van deze periode bent u verplicht opnieuw het NEN3140 examen te maken. Omdat tussentijds de NEN3140 richtlijnen kunnen zijn aangepast, is het raadzaam u dan opnieuw in te schrijven voor de NEN3140 training.

  • Wordt het NEN 3140 certificaat landelijk geregistreerd?

   Momenteel is er nog geen landelijke registratie.

  • Wie bewaakt de NEN 3140 norm?

   De NEN norm is geen wet, maar ''best practices''. De NEN norm komt door organisaties en instanties in onderlinge samenspraak in NEN- commissies tot stand en worden door de NEN vastgelegd en uitgegeven. Een werkgever is verplicht te voldoen aan wettelijke veiligheids- en gezondheidsregels. De arbowet verplicht de werkgever en werknemer een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De NEN norm helpt deze elektrische veiligheid te waarborgen. De NEN 1010 norm bevat veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. De NEN 3140 norm betreft bedrijfsvoering van elektrische installaties- Laagspanning. De NEN richtlijnen geven in hoofdlijnen aan hoe veilig te werk te gaan wanneer u werkt met elektrotechniek. De richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken. De richtlijn is op basis van de wetgeving tot stand gekomen. De digitale NEN 3140 cursus voldoet aan deze richtlijn.

  • Welke NEN 3140/1010 training moet ik doen?

   De NEN 1010 cursus is bestemd voor elektrotechnici, onderhoudsmedewerkers, technisch leidinggevenden, gebouwbeheerders en (bouwkundig) opzichters die aan laagspanningsinstallaties werken. Het werken omvat het ontwerpen, aanleggen en inspecteren (eerste en periodieke) van elektrotechnische installaties. U dient bekend te zijn met de norm en te beschikken over elektrotechnische basiskennis (bijv. het Elektrische schema- en schakeltechniek). De NEN3140 cursus is bedoeld voor elektrotechnisch onderlegde personen, die elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verrichten en voor niet- elektrotechnici die in hun dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s lopen of op andere wijze met elektrotechnische risico’s te maken hebben. NEN3140 VOP(Voldoende onderricht persoon) is voor iedereen die onder begeleiding van aan vakbekwaam persoon (VP) de werkzaamheden uitvoert. Een Voldoende Onderricht Persoon is iemand die voldoende is geïnstrueerd en die onder toezicht van een Vakbekwaam Persoon en/of werkverantwoordelijke de werkzaamheden uitvoert. Hierdoor is hij of zij in staat om gevaren te herkennen en te voorkomen, die bij werkzaamheden aan elektrotechnische installaties kunnen worden veroorzaakt. NEN3140 VP is voor ervaren mensen die de werkzaamheden zelfstandig mogen uitvoeren. Een Vakbekwaam Persoon is een elektrotechnische monteur die alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden uitvoert volgens NEN 3140. Hij voert deze werkzaamheden uit volgens het aanwijsbeleid van de installatie- werkverantwoordelijke en werkverantwoordelijke. Bent u ZZP-er? Als ZZP’er bent u werknemer en werkgever. U heeft dan ook het NEN3140 VP (Vakbekwaam Persoon) certificaat nodig.

  • Hoe is NEN 3140 ontstaan?

   NEN 3140 is vanuit de arbowet ontstaan. De arbowet verplicht de werkgever en werknemer om een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De NEN normen helpen om deze elektrische veiligheid te waarborgen. De NEN norm is geen wet, maar ''best practices''. De NEN norm komt door organisaties en instanties in onderlinge samenspraak in NEN- commissies tot stand en worden door de NEN vastgelegd en uitgegeven. Een werkgever is verplicht te voldoen aan wettelijke veiligheids- en gezondheidsregels. De arbowet verplicht de werkgever en werknemer om een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De NEN norm helpt deze elektrische veiligheid te waarborgen. De NEN 1010 norm bevat veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. De NEN 3140 norm betreft bedrijfsvoering van elektrische installaties- Laagspanning. De NEN richtlijnen geven in hoofdlijnen aan hoe veilig te werk te gaan wanneer u werkt met elektrotechniek. De richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken. De richtlijn is op basis van de wetgeving tot stand gekomen. De digitale NEN 3140 cursus voldoet aan deze richtlijn.

  • Waar staat de NEN 3140 cursus voor?

   De NEN normen geven in hoofdlijnen aan hoe veilig te werk te gaan wanneer u werkt met elektrotechniek. De normen geven de minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken. De NEN 3140/1010 klassikale cursussen bestaan uit een eendaagse herinstructie. Voorafgaand van de training ontvangt u het lesmateriaal. Tijdens de training komen praktijkcases aan bod. Met de digitale NEN 3140 cursus leert u hoe veilig te werken met elektriciteit en hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de NEN 3140 zijn vastgelegd. U kunt uw kennis voor het werken aan elektrische installaties verbreden en verdiepen. Het totale pakket bestaat uit theorie en oefeningen. De oefeningen zijn specifiek voor de werkzaamheden waarmee u in de praktijk in contact komt en zijn gebaseerd op het principe van veilig werken. Bij ELEKTROdirect weten we hoeveel tijd en geld opleiden vaak kost. Toch is het belangrijk dat u en uw medewerkers veilig werken. Daarnaast verwachten opdrachtgevers in veel gevallen bepaalde certificering van u. Aan de andere kant probeert u de kosten zo laag mogelijk te houden. Niet altijd een gemakkelijke opgave. ELEKTROdirect biedt u daarvoor de perfecte oplossing.

  • Wat houdt de NEN 3140 cursus in?

   De NEN 3140/1010 klassikale cursussen bestaat uit een eendaagse herinstructie. Bij aanvang van de training ontvangt u het lesmateriaal. Tijdens de training komen praktijkcases aan bod. Met de digitale NEN 3140 cursus leert u hoe veilig te werken met elektriciteit en hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de NEN 3140 zijn vastgelegd. U kunt uw kennis voor het werken aan elektrische installaties verbreden en verdiepen. Het totale pakket bestaat uit theorie en oefeningen. De oefeningen zijn specifiek voor de werkzaamheden waarmee u in de praktijk in contact komt en zijn gebaseerd op het principe van veilig werken. De online training NEN 3140 bestaat uit 6 interactieve modules inclusief een oefentoets per module, een digitaal handboek en een proefexamen. In een gemiddelde studietijd van 6 uur leert u alles wat u moet weten over veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden. Daarna gaat u op voor het onafhankelijke schriftelijke NEN3140 examen. Het NEN3140 examen is een officieel landelijk examen.  Indien u geslaagd bent voor het NEN3140 examen ontvangt u het NEN3140 certificaat. Het NEN certificaat wordt (nog) niet geregistreerd in een landelijke register. Het NEN3140 certificaat is een door werkgevers erkend document. Het NEN3140 certificaat is drie jaar geldig. Na het verstrijken van deze periode bent u verplicht opnieuw het NEN3140 examen te maken. Omdat tussentijds de NEN3140 richtlijnen kunnen zijn aangepast, is het raadzaam u dan opnieuw in te schrijven voor de NEN3140 training.

   

  Vragen over wetgeving

  • Is NEN 3140 wettelijk verplicht?

   Ja. Op basis van de Arbowet is het verplicht kennis van de NEN 1010 norm te hebben als uw werk het ontwerpen, aanleggen of inspecteren van elektrotechnische laagspanningsinstallaties omvat. Dan wel in het bezit te zijn van een geldig NEN 3140 certificaat als u elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verricht of in uw dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s loopt of met elektrotechnische risico’s te maken heeft. De NEN norm is geen wet, maar ''best practices''. De NEN norm komt door organisaties en instanties in onderlinge samenspraak in NEN- commissies tot stand en worden door de NEN vastgelegd en uitgegeven. Een werkgever is verplicht te voldoen aan wettelijke veiligheids- en gezondheidsregels. De arbowet verplicht de werkgever en werknemer een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De NEN norm helpt deze elektrische veiligheid te waarborgen. De NEN 1010 norm bevat veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. De NEN 3140 norm betreft bedrijfsvoering van elektrische installaties- Laagspanning. De NEN 3140 richtlijnen geven in hoofdlijnen aan hoe veilig te werk te gaan wanneer u werkt met elektrotechniek. De richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken. De richtlijn is op basis van de wetgeving tot stand gekomen. De digitale NEN 3140 cursus voldoet aan deze richtlijn.

  • Moet een ZZP’er ook NEN 3140 gecertificeerd zijn?

   Ja, de arbowet verplicht de werkgever en werknemer een elektrisch veilige werksituatie te creëren. Bovendien eisen steeds meer opdrachtgevers van ZZP’ers dat men in het bezit is van een geldig NEN3140 Certificaat. De richtlijn NEN3140 helpt om deze elektrische veiligheid te waarborgen. De richtlijn is op basis van de wetgeving tot stand gekomen. De digitale NEN 3140 cursus voldoet aan deze norm. Als ZZP’er bent u werknemer en werkgever. U heeft dan ook het NEN3140 VP (Vakbekwaam Persoon) Certificaat nodig.

  • Zijn alle werknemers van een NEN 3140 gecertificeerd bedrijf verplicht om NEN te bezitten?

   Nee, alleen die werknemers die elektrische installaties ontwerpt, aanlegt, inspecteert, werkzaamheden aan dergelijke installaties uitvoert, elektrotechnische risico’s lopen of met elektrotechnische risico’s te maken hebben. De NEN 1010 cursus is bestemd voor elektrotechnici, onderhoudsmedewerkers, technisch leidinggevenden, gebouwbeheerders en (bouwkundig) opzichters die aan laagspanningsinstallaties werken. Het werken omvat het ontwerpen, aanleggen en inspecteren (eerste en periodieke) van elektrotechnische installaties. U dient bekend te zijn met de norm en te beschikken over elektrotechnische basiskennis (bijv. het Elektrische schema- en schakeltechniek). De NEN3140 cursus is bedoeld voor elektrotechnisch onderlegde personen, die elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verrichten en voor niet- elektrotechnici die in hun dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s lopen of op andere wijze met elektrotechnische risico’s te maken hebben.

  • Welk NEN 3140 certificaat heeft een ZZP’er nodig?

   Als ZZP’er bent u werknemer en werkgever. U heeft dan ook het NEN3140 VP (Vakbekwaam Persoon) Certificaat nodig.

  • Is NEN 3140 internationaal geaccepteerd?

   Nee, de NEN normen zijn vanuit de arbowet tot stand gekomen. In 2007 is de nieuwe NEN 1010:2007 en in 2008 de C1:2008 verschenen. Hierin zijn alleen Nederlandse bepalingen opgenomen. In april 2011 is de nieuwe NEN 3140:2011 verschenen. In de nieuwe norm zijn alleen de Europese bepalingen uit NEN3140 en 50110 meegenomen die voor ons land echt van belang zijn voor veiligheid. De ervaringen in de Nederlandse praktijk hebben geleid tot een norm die beter leesbaar is en duidelijker is over de keuzes die moeten worden gemaakt.

  • Kan NEN 3140 geëist worden?

   Ja. Opdrachtgevers kunnen eisen dat u in het bezit bent van een geldig NEN3140 certificaat.

  • Hoeveel werknemers moeten een NEN 3140 certificaat hebben?

   Iedere werknemer die werkzaamheden aan elektrotechnische laagspanningsinstallaties uitvoert, elektrotechnische risico’s loopt of met elektrotechnische risico’s te maken heeft, dienen in het bezit te zijn van een geldig NEN3140 certificaat.

  • Moet ik verplicht op herhaling?

   Uw werkgever bepaalt of u op herhaling moet. Wel adviseren wij ZZP-ers en medewerkers van MKB de herhaling te doen, omdat de NEN norm tussentijds kan zijn aangepast en onze online trainingen altijd aan de laatste normen voldoen. NEN 3140 is een norm die vanuit de Arbowet is ontstaan. De Arbowet verplicht werknemer en werkgever een elektrisch veilige werksituatie te creëren. Deze norm geldt niet alleen voor de elektrotechnische installatiebranche, maar voor alle technici die met elektrotechnische installaties in aanraking komen en voor medewerkers die deze technici aansturen. Het is raadzaam uw kennis op pijl te houden door steeds weer een herhaling te doen.

  • Moet ik per vestiging een preventiemedewerker aanstellen?

   Iedere werkgever moet zich door voldoende deskundige preventiemedewerkers laten ondersteunen (Arbo-wet, artikel 13). Afhankelijk van de organisatie kan dit één preventiemedewerker zijn, maar om een goed preventiebeleid te voeren kan het ook nodig zijn om per vestiging een preventiemedewerker aan te stellen.

  • Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben?

   De gemeente waar uw bedrijf gevestigd is, kan u hierover meer vertellen.

   

  Vragen over de cursus

  • Welke NEN 3140 cursus kan ik volgen?

   NEN 3140 VOP, NEN 3140 VP op basis van e-learning, NEN 3140 VOP herinstructie klassikaal, NEN 3140 VP herinstructie klassikaal of NEN 1010 herinstructie klassikaal.

  • In welke talen is de NEN 3140 cursus beschikbaar?

   In het Nederlands.

  • Waar kan ik de NEN 3140 cursus volgen?

   De NEN 1010 Klassikaal en NEN 3140 Klassikaal worden in meerdere steden gegeven. De steden vindt u in de kalender van de desbetreffende cursus. De digitale NEN3140 cursus volgt u via het internet. Het gemak is dat u overal waar u internet heeft, deel kan nemen aan de NEN3140 training. U hoeft niet te reizen naar een aparte NEN3140 locatie. Thuis in de studiekamer of op kantoor kunt u zich voorbereiden op het NEN3140 examen in een vertrouwde omgeving. Het NEN 3140 examen wordt in ruim 40 steden afgenomen. De steden vindt u in de examenkalender.

  • Hoe lang duurt de NEN 3140 training?

   De NEN 1010 Klassikaal en NEN 3140 Klassikaal is een eendaagse cursus van 09:30- 16:30 uur. De digitale NEN 3140 cursus staat een gemiddelde studietijd van 6 uur. Vervolgens maakt u het proefexamen. Het onafhankelijke schriftelijke NEN 3140 examen duurt maximaal 60 minuten.

  • Krijg ik een boek bij de online NEN3140 cursus?

   Tijdens de cursus heeft u de mogelijkheid het digitale NEN3140 handboek te raadplegen en te printen. We attenderen u er op dat het leren uit alleen het handboek minder effectief is dan het volgen van de NEN3140 online cursus. Wilt u meer informatie over het NEN3140 handboek neem dan contact op met onze Customer Support.

  • Waarom zou ik voor een online NEN 3140 cursus kiezen?

   De online NEN3140 cursus heeft vele voordelen. De kosten zijn lager dan de traditionele cursussen. Daarnaast is de online cursus flexibel. U beslist namelijk waar en wanneer u de cursus volgt. Het leertempo bepaalt u zelf. U maakt tijdens de online NEN3140 cursus oefentoetsen . Alles is zo afgestemd zodat u het beste resultaat krijgt voor het NEN3140 examen. Bij ELEKTROdirect heeft u de beste NEN3140 opleiding tegen de scherpste prijs. We helpen u graag om het NEN3140 certificaat te behalen.

  • Wat is het verschil tussen een online en klassikale NEN 3140 cursus?

   Een online cursus geeft u meer flexibiliteit, u bepaalt nl. zelf waar en wanneer u cursus wilt volgen. Bovendien kunt u tussentijds stoppen. Verder is een online cursus goedkoper dan een klassikale cursus. Bij een klassikale cursus heeft u een dag les op locatie. De klassikale cursus wordt niet afgesloten met een examen. Het eindresultaat is een bewijs van deelname. Voor NEN 3140 is een online cursus beschikbaar. Mede door de flexibiliteit van de interactieve leermodules van de online cursus is het aantal geslaagde cursisten enorm hoog bij ELEKTRODirect. Na de online cursus kunt u op locatie examen doen. Indien geslaagd, ontvangt u een certificaat en een pas.

  • Is een online NEN 3140 cursus beter dan een zelfstudie boek?

   De online NEN3140 cursus van ELEKTROdirect is de beste opleiding ter voorbereiding op het NEN3140 examen. De cursus traint u op de laatste NEN3140 eindtermen en u leert via interactieve modules in een vertrouwde omgeving. Uit de enorm hoge slagingspercentages na het volgen van onze online NEN3140 cursus is gebleken dat het studeren via de cursus effectiever is dan een zelfstudie met een boek. We adviseren u dan ook om een online NEN3140 cursus te volgen om te slagen voor het NEN3140 examen. We helpen u graag u om snel het NEN3140 certificaat in handen te krijgen.

  • Kan de NEN 3140 cursus Incompany worden aangeboden?

   Ja. Vanaf 10 personen is het mogelijk een NEN 3140 training op uw locatie te organiseren. U heeft keuze uit een NEN3140 Klassikale cursus zónder onafhankelijk groepsexamen of een cursuspakket dat bestaat uit een e-learning (die uw medewerkers individueel volgen) in combinatie met een groepsexamen op uw locatie. Het groepsexamen kan op uw locatie plaatsvinden als uw locatie aan enkele specifieke eisen voldoet. Verder kunt u ook een practicum NEN 1010 of NEN 3140 op uw locatie bij ons bestellen Interesse? Neem dan contact op met onze Customer Support 070 3229090 of customersupport@plusport.com. Wij sturen u graag een offerte.   Hoe werkt het? ELEKTROdirect organiseert de NEN 3140 Incompany training op dezelfde manier als bij de standaard open inschrijving. U bepaalt het ervaringsniveau van uw medewerkers en u kiest vervolgens of zij een NEN 1010, NEN3140 VOP of NEN3140 VP training moeten volgen. Voorts bepaalt u de datum van het NEN 3140 groepsexamen. U ontvangt van ons een offerte. Na acceptatie van de offerte krijgen uw medewerkers toegang tot de e-learning of krijgt u de lesboeken toegestuurd. Voorts krijgen de medewerkers een uitnodiging voor het groepsexamen met bijbehorende spelregels. De theorie volgen de cursisten via internet of leren zij uit het lesboek, voorafgaand aan de dag op uw locatie. Met de online training doorlopen uw medewerkers op een leuke, interactieve en uiterst effectieve manier de lesstof waar en wanneer het hen, of u als werkgever, het beste uitkomt. De online training is 24 uur per dag beschikbaar. De online training bestaat uit 6 interactieve modules met een oefentoets na iedere module, een digitaal handboek en een proefexamen. In een gemiddelde studietijd van 6 uur leren uw medewerkers alles wat men moet weten over veilig werken in een explosiegevaarlijke omgeving. Indien voor de optie e-learning is gekozen, zal er een examinator naar uw locatie komen voor het groepsexamen. Binnen 4 werkdagen na het groepsexamen ontvangen u en uw cursisten de uitslag. Binnen 2 weken na de uitslag ontvangen de geslaagde cursisten hun persoonlijke NEN3140 certificaat. Het persoonlijke NEN3140 certificaat is 3 jaar geldig. Indien er gekozen is voor een klassikale dag zonder examen, zal er een docent naar uw locatie komen. De docent behandelt de vragen van de cursisten en oefent een proefexamen.  

   

  Vragen over het examen

  • Welke NEN 3140 examens zijn er?

   De online NEN 3140 training kent een online proefexamen.  U kunt kiezen uit een NEN3140 VP (Vakbekwaam persoon) examen en een NEN3140 VOP (Voldoende Onderricht persoon) examen. U kiest het examen dat het meest geschikt is voor u, NEN3140 VOP als u onder begeleiding dan wel NEN3140 VP als u zelfstandig werkzaamheden van elektrotechnische aard uitvoert.

  • In welke talen kan het NEN 3140 examen worden afgelegd?

   Het onafhankelijke schriftelijke NEN3140 examen wordt in het Nederlands afgenomen.

  • Waar kan ik NEN 3140 examen doen?

   Voor het NEN 3140 examen kunt u kiezen uit meer dan 40 examenlocaties verspreidt over Nederland. In elke provincie hebben we locaties waar u het examen kunt maken. In enkele grote steden hebben we zelfs meerdere locaties. In onze Examenkalender vindt u alle steden en data.

  • Wanneer kan ik NEN 3140 examen doen?

   U kunt zelf eenvoudig nagaan of er nog een examenplek vrij is. In het inschrijfformulier kunt u deze informatie ophalen door eerst een maand te selecteren. U ziet dan onmiddellijk welke examenlocaties en -data beschikbaar zijn.

  • Waar vind ik de NEN 3140 examenkalender?

   De examenkalender vindt u op de NEN3140 pagina.

  • Hoe laat zijn de NEN 3140 examens?

   De starttijd van uw examen staat vermeld in de schriftelijke bevestiging die u van ons hebt ontvangen. U dient minimaal 15 minuten eerder aanwezig te zijn.

  • Hoe lang duurt een NEN 3140 examen?

   Voor het examen NEN 3140 VOP en NEN 3140 VP examen heeft u maximaal 60 minuten.

  • Uit hoeveel vragen bestaat het NEN 3140 examen?

   Het onafhankelijke examen NEN 3140 VOP bestaat uit 30 meerkeuze vragen en het NEN 3140 VP bestaat uit 40 meerkeuze vragen.

  • Wanneer ben ik geslaagd voor het NEN 3140 examen?

   Van het NEN3140 VOP examen dient u minimaal 21 van de 30 meerkeuze vragen correct te beantwoorden. Van het NEN3140 VP examen dient u minimaal 28 van 40 meerkeuze vragen correct te beantwoorden.

  • Welke voorschriften gelden voor het NEN 3140 examen?

   In ieder geval dient u een geldig legitimatiebewijs als ook een kopie bij u te hebben. Voorts dient u minimaal 15 minuten voor aanvangstijd van het examen aanwezig te zijn. Bij de bevestiging van uw examen ontvangt u de actuele examenregels. Lees deze examenregels zorgvuldig.

  • Wanneer hoor ik of ik voor het NEN 3140 examen ben geslaagd?

   Binnen 4 werkdagen na het examen ontvangt u een e-mail met de uitslag.

  • Wat is het adres van de NEN 3140 examenlocatie?

   Na inschrijving ontvangt u per email een bevestiging van uw inschrijving. In deze bevestiging staat het adres van de gekozen examenlocatie. Acht dagen voor uw examen ontvangt u per email een herinnering. In deze herinnering staat het definitieve adres van uw examenlocatie aangegeven. De examenlocaties zijn makkelijk te vinden en zijn goed bereikbaar met de auto of openbaar vervoer. Heeft u de bevestiging van inschrijving niet per e-mail ontvangen? Neem dan contact op met onze Customer Support.

  • Is een mondeling NEN 3140 examen mogelijk?

   Het NEN 3140 examen kan niet mondeling afgenomen worden.

  • Wat is de beste voorbereiding op het NEN 3140 examen?

   Het NEN3140 examen wordt jaarlijks aangepast. De NEN3140 eindtermen worden vernieuwd en de vragen worden gewijzigd. U kunt zich goed voorbereiden op het NEN3140 examen door de online NEN3140 training van ELEKTROdirect te volgen. Vergeleken met een zelfstudie met een boek of een klassikale opleiding is een online NEN3140 training effectiever. Dit is gebleken uit de hoge slagingspercentages na het volgen van onze online NEN3140 opleiding. Tijdens de training leert u via interactieve leermodules en kunt u onbeperkt NEN3140 oefentoetsen maken. Met de online training heeft u de beste voorbereiding en bent u klaar om het NEN3140 examen te maken.

  • Kan ik me aanmelden voor een NEN 3140 examen op korte termijn?

   Wilt u snel het NEN3140 examen maken? Alle beschikbare data zijn snel te vinden door op de homepage te klikken op ''inschrijven''. Kies vervolgens het examen dat u wilt maken en de maand waarin u examen wilt doen. U krijgt dan direct een lijst met beschikbare data. Bij ELEKTROdirect kunt u zich tot 25 uur voor een examen inschrijven, tegen betaling van een extra toeslag zelfs binnen 24 uur als er nog plek is. Is er nog plek en vindt uw examen binnen twee weken plaats? Dan is het noodzakelijk dat u met i-Deal of PayPal betaalt zodat wij de aanmelding direct kunnen verwerken. Wanneer u bij inschrijving direct met i-Deal of PayPal betaalt, heeft u de grootste kans dat wij u het examenmoment kunnen bevestigen. Vindt u geen geschikte datum? Neem dan contact op met onze Customer Support. Zij kunnen direct nagaan of er ergens toch nog een examenplek over is. Bij ELEKTROdirect zijn geen extra kosten verbonden aan deze service. Naast de reguliere examen data is het ook mogelijk op een door u gewenste datum examen te doen. In dit geval is sprake van een zgn. Individueel examen. Een individueel examen vindt altijd in Zwijndrecht (omg. Rotterdam) plaats. Na een dergelijke examen krijgt u direct de uitslag en indien geslaagd direct het certificaat en pasje mee. Voor een dergelijk examen geldt wel een extra toeslag. Neem voor een Individueel examen contact op met Customer Support via customersupport@plusport.com.

  • Wat is een Individueel examen?

   Een Individueel examen is een examen dat niet in de planning voorkomt en speciaal voor u wordt georganiseerd. U krijgt na het examen direct de uitslag en- indien geslaagd- uw certificaat mee. Een Individueel examen vindt uitsluitend plaats in Zwijndrecht. Een Individueel examen kan tot uiterlijk 25 uur voor het examenmoment worden aangevraagd. Voor een individueel examen geldt wel een toeslag.

  • Kan het NEN 3140 examen InCompany afgelegd worden?

   Het NEN3140 examen kan incompany afgenomen worden. Vanaf 10 kandidaten kunnen wij het NEN3140 examen incompany organiseren. U kunt dan op locatie onder toezicht van erkende examinatoren het examen maken. Uw bedrijf moet wel de ruimte hebben om het NEN3140 examen te maken en de ruimte moet aan de eisen die gesteld worden aan een examenlocatie voldoen. Bij de offerte ontvangt u de actuele eisen die aan een examenlocatie worden gesteld. Het NEN3140 examen incompany maken heeft als voordeel dat u en uw medewerkers niet hoeven te reizen. U kunt zelf een tijdstip inplannen om uw medewerkers tijdelijk te missen in het productieproces. Het NEN3140 examen incompany maken is een praktische oplossing als u en een groot aantal medewerkers het NEN3140 examen willen afnemen zonder veel gedoe. U kiest het examen dat het meest geschikt is voor u, NEN3140 VOP als u onder begeleiding dan wel NEN3140 VP als u zelfstandig werkzaamheden van elektrotechnische aard uitvoert.

   

  Vragen over de inschrijving

  • Wat zijn de bedrijfsgegevens van ELEKTROdirect?

   ELEKTROdirect is een label van PlusPort B.V. Onderstaand vindt u alle gegevens: PlusPort B.V. Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, 5de verdieping t +31(0)85 0719 500, e customersupport@plusport.com, Rabobank 14.50.77.284, IBAN nummer NL51RABO0145077284, BIC/SWIFT code RABONL2, KvK 's-Gravenhage 27173407, BTW nummer NL812855188B01

  • Zijn de vermelde NEN3140 prijzen inclusief of exclusief BTW?

   De prijzen van ELEKTROdirect zijn allemaal exclusief BTW.

  • Wat gebeurt er met mijn inschrijving?

   Inschrijven gaat gemakkelijk en snel bij ELEKTROdirect. We verwerken direct uw inschrijving. Als u de cursus met het examen heeft geboekt, ontvangt u binnen 1 werkdag een  email met de inloggegevens voor de NEN3140 cursus als ook een email met de examenbevestiging. Als u een los examen heeft geboekt, ontvangt u binnen 1 werkdag een email met de examenbevestiging. Vervolgens krijgt u de factuur binnen een week via de mail. Bij ELEKTROdirect is aan elke stap gedacht zodat u het NEN3140 examen zonder zorgen kunt maken. Deze service nemen wij serieus. Heeft u nog vragen over de inschrijving van de NEN3140 cursus of NEN3140 examen? Neem dan contact op met onze vriendelijke Customer Support.

   

   

  Vragen over annuleren

  • Kan ik mijn plaats voor het NEN 3140 examen ruilen met iemand anders?

   Uw inschrijving voor het examen wordt op uw naam aangemeld bij de examenkamer. Switchen met een collega kan dan ook niet. Als u dus niet naar het examen kan gaan, dan dient u te annuleren. Tot 8 dagen voor het examen kunt u kosteloos annuleren.

  • Ik kan niet naar het NEN 3140 examen. Hoe nu verder?

   U kunt uw examendatum tot en met 6 werkdagen (8 dagen) voor het examen kosteloos verplaatsen. Een latere afzegging moeten wij helaas als een annulering beschouwen. U dient een annulering altijd schriftelijk te doen. Stuur een e-mail aan customersupport@plusport.com. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling:

   1. indien u het volledige pakket E- learning en examen heeft geboekt
    • Annulering tot en met 6 werkdagen) voor het examen :
     • indien de digitale training niet is gestart: geen kosten
     • indien de digitale training wel is gestart :
    • 100% kosten voor de E- learning
    • geen kosten voor het examen
    • Annulering 5 werkdagen of korter voor het examen : 100% kosten
    
   1. indien u uitsluitend een examen heeft geboekt
    • Annulering tot en met 6 werkdagen voor het examen: geen kosten
   2. 1 Annulering 5 werkdagen of korter voor het examen : 100% kosten
    
   1. indien u de klassikale cursus heeft geboekt
    • Annulering tot en met 11 werkdagen voor de klassikale training: geen kosten
    • Annulering van 10 werkdagen of korter voor de klassikale training: 100% kosten
    • Bij niet (op tijd) komen: 100% kosten
    • Bij onderbreking op uw verzoek : 100% kosten

   Indien u moet annuleren in verband met ziekte dan wel een sterfgeval in de 1e lijn kunnen wij uw examen kosteloos verplaatsen mits u ons binnen 7 werkdagen per e- mail een doktersverklaring dan wel overlijdensbericht waaruit blijkt dat sprake is van een overlijden in de 1e lijn doet toekomen.

   Indien u een dergelijk bewijs niet binnen 7 werkdagen kunt of wilt verstrekken, kunnen wij het examen niet kosteloos verplaatsen. U dient dan een los examen te boeken.