NEN 3140 VP E-learning

Met de e-learning NEN 3140 VP bereidt u zich optimaal voor op het NEN 3140 examen. Online leren doet u waar en wanneer u wil in uw eigen tempo.

Inhoud van de cursus NEN 3140 VP e-learning only

NEN 3140 VP e-learning only
Doelstelling Zelfstandig veilig elektronische werkzaamheden uitvoeren.
Doelgroep Voor elektrotechnisch onderlegde personen die elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verrichten (bijv. inspecteren, onderhoud, uitbreiden) én voor niet- elektrotechnici die in hun dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s lopen of op andere wijze met elektrotechnische risico’s te maken hebben.
Cursusniveau Vooropleiding LTS of vergelijkbaar en toereikende kennis van NEN 1010
Cursusduur Ca. 6 uur
Cursusinhoud
  • 6 online modules inclusief oefentoets per module
  • Digitaal naslagwerk
  • Proefexamen VP
Modules
  • Wet- en regelgeving
  • Gevaren van elektriciteit
  • Personen
  • Materiaal
  • Veilig werken
  • Elektrotechniek
Online naslagwerk De cursist kan het naslagwerk tijdens de online cursus raadplegen.
Oefentoetsen De oefentoetsen kunnen onbeperkt worden geoefend
Proefexamen Twee pogingen voor het proefexamen.
Bewijs van deelname Na een succesvol proefexamen krijgt de cursist in zijn/haar profiel toegang tot het Bewijs van Deelname. Met dit bewijs toont u aan dat u kennis heeft genomen van de norm 3140.
Dit Bewijs van deelname is géén certificaat. Om in het bezit te komen van een certificaat NEN3140 VOP/ VP dient de cursist nog te slagen voor het onafhankelijke schriftelijke examen.
 Prijs € 99,- excl. BTW