NEN 3140 VP E-learning

Met de e-learning NEN 3140 VP bereidt u zich optimaal voor op het NEN 3140 examen. Online leren doet u waar en wanneer u wil in uw eigen tempo.

Inhoud van de cursus NEN 3140 VP e-learning only

NEN 3140 VP e-learning only
Doelstelling Zelfstandig veilig elektronische werkzaamheden uitvoeren.
Doelgroep Voor elektrotechnisch onderlegde personen die elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verrichten (bijv. inspecteren, onderhoud, uitbreiden) én voor niet- elektrotechnici die in hun dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s lopen of op andere wijze met elektrotechnische risico’s te maken hebben.
Cursusniveau Vooropleiding LTS of vergelijkbaar en toereikende kennis van NEN 1010
Cursusduur Ca. 6 uur
Cursusinhoud
  • 7 online modules inclusief oefentoets per module
  • Digitaal naslagwerk
  • Proefexamen VOP
Modules
  • Arbowet- en regelgeving
  • Gevaren van elektriciteit
  • Introductie NEN3140 en personen
  • Materiaal
  • Uitvoeren van werkzaamheden
  • Elektrotechniek en beveiligingsmiddelen
  • Werkverantwoordelijke
Online handboek Het naslagwerk kan door de cursist worden geprint voordat de cursist het onafhankelijke examen heeft gemaakt.
Proefexamen Met het proefexamen wordt het onafhankelijke schriftelijke examen gesimuleerd. Maximaal 60 minuten voor 40 vragen.
Bewijs van deelname Na een succesvol proefexamen krijgt de cursist in zijn/haar profiel toegang tot het Bewijs van Deelname. Indien gewenst kan de cursist dit bewijs printen.
Dit Bewijs van deelname is géén certificaat. Om in het bezit te komen van een certificaat NEN3140 VOP/ VP dient de cursist nog te slagen voor het onafhankelijke schriftelijke examen.
 Prijs € 99,- excl. BTW