NEN 3140 IV

De Arbowet verplicht de werkgever en werknemer een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De richtlijn NEN 50110/ NEN 3140 helpt om deze veiligheid te waarborgen. Deze norm geldt niet alleen voor de elektrotechnische installatiebranche, maar voor alle technici die met elektrotechnische installaties te maken hebben.

De NEN 3140 norm geeft in hoofdlijnen aan hoe veilig te werk te gaan met elektrotechniek. De NEN richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken. Onze cursus NEN 3140 voldoet aan de Europese NEN 3140 richtlijnen.

Cursuspakket NEN 3140 Installatieverantwoordelijke (IV)

 
NEN 3140 Installatieverantwoordelijk (IV)
Doelstelling Het opfrissen van de kennis en vaardigheden op het gebied van veilig werken nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.
Doelgroep Voor iedereen die verantwoordelijk is voor elektrische installaties en voor wie moet zorgen voor de technische staat, bedrijfsvoering, onderhoud en aanpassingen.
Cursusniveau U heeft ruime ervaring met installatiewerkzaamheden.
Cursusduur 09:30- 16:30 uur

 

Inhoud van de cursus

 • Lesboek (wordt bij aanmelding tot 5 werkdagen voor de start naar de cursist opgestuurd)
 • Werkbladen
 • Klassikale training incl. praktijkopdrachten
 • Catering (koffie/thee, lichte lunch)
Lesmateriaal Tijdens de klassikale training wordt gebruik gemaakt van het volgende lesboek:
Groenewegen, R.E.M., (2015) Installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke NEN3140, Gouda, Uitgeverij Vertoog.
Modules

Het ontwikkelen van theoretische kennis die de cursist in staat stelt elektrotechnisch veilig en gezond te werken. De bij de cursist aanwezige kennis wordt geactiveerd en verbeterd. De cursist koppelt die kennis direct aan de dagelijkse praktijk met behulp van actuele casuïstiek.

Er wordt gewerkt in kleine groepen

De cursist leert o.a.:

 • Relevante normen (NEN-EN 50110-1 en NEN 3140)
 • Basisbeginselen van veilig werken
 • Risicobeoordeling aan de hand vanongevalsoorzaken
 • Bepalen en vastleggen inspectietermijnen
 • Bevoegdheden, werkprocedures (spanningsloos werken, onder spanning werken en in de nabijheid van actieve delen werken), eisen aan personeel, organisatie, werkopdrachten, gereedschap, hulpmiddelen en PBM’s

Werkbladen

 • IV keuring en apparatuur
 • IV rapportage fake
 • WV en IV aanwijzingen en instructie
 • WV en IV noodsituaties
 • WV en IV wetgeving veilig werken
 • WV en IV hulpmiddelen

 

Bewijs van deelname Iedere cursist die de klassikale training heeft gevolgd en zich actief heeft opgesteld, ontvangt per post een Bewijs van deelname.
Dit bewijs is géén Certificaat NEN3140.
Locaties De klassikale training wordt verzorgd in de regio’s Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Cursusprijs  € 299,- excl. BTW

Online NEN 3140 IV én WV

 
NEN 3140 Werkverantwoordelijke (IV/WV) | Online met online eindtoets
Doelgroep Voor elektrotechnisch onderlegde personen die elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verrichten (bijv. inspecteren, onderhoud, uitbreiden).
Doelstelling Kennis verkrijgen van de taken en verantwoordelijkheden van de aanwijzingen Installatieverantwoordelijke (IV) en/of Werkverantwoordelijke (WV).
Resultaat Na het afronden van deze cursus heeft de cursist zijn/haar kennis van VOP/VP opgefrist en heeft hij/zij kennis van de taken en verantwoordelijkheden van de aanwijzingen Installatieverantwoordelijke (IV) en/of Werkverantwoordelijke (WV).
Voorwaarden Kennis hebben van NEN 3140 VOP/VP
Cursusniveau MBO+
Cursusduur Ca. 6 uur
Cursusinhoud
 • 6 online modules inclusief oefentoets per module
 • Naslagwerk
 • Eindtoets
Online modules
 • Wet- en regelgeving
 • Gevaren van elektriciteit
 • Personen
 • Materiaal
 • Veilig werken
 • Elektrotechniek
Naslagwerk De cursist kan het naslagwerk tijdens de online cursus raadplegen.
Online eindtoets Twee pogingen voor de eindtoets.
Bewijs van deelname Na een succesvol afronden van de eindtoets krijgt de cursist een Bewijs van Deelname in het profiel. Met dit bewijs toont de cursist aan dat hij/zij kennis heeft genomen van de aanwijzing IV
Dit bewijs is géén Diploma.
Register Het bewijs van deelname wordt geregistreerd in de PlusPort Academy.
Cursusprijs  € 99,- excl. BTW