Welk NEN3140 certificaat moet ik behalen?

Voldoende Onderricht Persoon mag alleen maar handelingen uitvoeren onder begeleiding van een Vakbekwaam persoon. Een Vakbekwaam persoon mag zelfstandig de handelingen uitvoeren.

Bent u ZZP-er? Als ZZP’er bent u werknemer en werkgever. U heeft dan ook het NEN3140 VP (Vakbekwaam Persoon) Certificaat nodig.