Wat is het eindresultaat van de NEN 3140 cursus?

Na het volgen van de NEN 1010 Klassikaal cursus bent u op de hoogte van alle wijzigingen binnen de NEN 1010:2007 + C1:2008 ten opzichte van de NEN 1010 5e druk. U kunt de weg vinden in de vele bepalingen van de norm en deze op hoofdlijnen vertalen naar uw eigen bedrijfssituatie. Na de klassikale cursus ontvangt u een Bewijs van deelname.

Na het volgen van de NEN 3140 Klassikaal cursus heeft u inzicht in hoe u met de NEN 3140 veilig kan werken aan of nabij elektrische installaties en hoe u de veiligheid in uw eigen werksituatie waarborgt. U kunt de NEN 3140 toepassen in uw eigen werk en u leert continue bewust te zijn van elektrisch veilig werken. Na de klassikale cursus ontvangt u een Bewijs van deelname.

Na het volgen van de digitale NEN 3140 VOP of VP cursus bent u goed voorbereid voor het onafhankelijke schriftelijke NEN 3140 examen. Indien geslaagd voor het schriftelijke examen ontvangt u het NEN 3140 VOP of NEN 3140 VP certificaat. Met het NEN 3140 VOP certificaat toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt om onder begeleiding van een vakbekwaam persoon (VP) elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren. Met het NEN 3140 VP certificaat toont u aan dat u over voldoende kennis beschikt elektrotechnische werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.