Wanneer ontvang ik mijn NEN3140 certificaat?

U krijgt alleen een NEN 3140 certificaat indien u geslaagd bent voor het onafhankelijke schriftelijke NEN 3140 examen. Het NEN3140 certificaat is een waardedocument. Bewaar het document daarom zorgvuldig.