Waar staat de NEN 3140 cursus voor?

De NEN normen geven in hoofdlijnen aan hoe veilig te werk te gaan wanneer u werkt met elektrotechniek. De normen geven de minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.
De NEN 3140/1010 klassikale cursussen bestaan uit een eendaagse herinstructie. Voorafgaand van de training ontvangt u het lesmateriaal. Tijdens de training komen praktijkcases aan bod.
Met de digitale NEN 3140 cursus leert u hoe veilig te werken met elektriciteit en hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de NEN 3140 zijn vastgelegd. U kunt uw kennis voor het werken aan elektrische installaties verbreden en verdiepen. Het totale pakket bestaat uit theorie en oefeningen. De oefeningen zijn specifiek voor de werkzaamheden waarmee u in de praktijk in contact komt en zijn gebaseerd op het principe van veilig werken.
Bij ELEKTROdirect weten we hoeveel tijd en geld opleiden vaak kost. Toch is het belangrijk dat u en uw medewerkers veilig werken. Daarnaast verwachten opdrachtgevers in veel gevallen bepaalde certificering van u. Aan de andere kant probeert u de kosten zo laag mogelijk te houden. Niet altijd een gemakkelijke opgave. ELEKTROdirect biedt u daarvoor de perfecte oplossing.