Is NEN 3140 wettelijk verplicht?

Ja. Op basis van de Arbowet is het verplicht kennis van de NEN 1010 norm te hebben als uw werk het ontwerpen, aanleggen of inspecteren van elektrotechnische laagspanningsinstallaties omvat. Dan wel in het bezit te zijn van een geldig NEN 3140 certificaat als u elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verricht of in uw dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s loopt of met elektrotechnische risico’s te maken heeft.

De NEN norm is geen wet, maar ”best practices”. De NEN norm komt door organisaties en instanties in onderlinge samenspraak in NEN- commissies tot stand en worden door de NEN vastgelegd en uitgegeven. Een werkgever is verplicht te voldoen aan wettelijke veiligheids- en gezondheidsregels. De arbowet verplicht de werkgever en werknemer een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De NEN norm helpt deze elektrische veiligheid te waarborgen.

De NEN 1010 norm bevat veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

De NEN 3140 norm betreft bedrijfsvoering van elektrische installaties- Laagspanning.

De NEN 3140 richtlijnen geven in hoofdlijnen aan hoe veilig te werk te gaan wanneer u werkt met elektrotechniek. De richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken. De richtlijn is op basis van de wetgeving tot stand gekomen. De digitale NEN 3140 cursus voldoet aan deze richtlijn.