Is NEN 3140 internationaal geaccepteerd?

Nee, de NEN normen zijn vanuit de arbowet tot stand gekomen.

In 2007 is de nieuwe NEN 1010:2007 en in 2008 de C1:2008 verschenen. Hierin zijn alleen Nederlandse bepalingen opgenomen.

In april 2011 is de nieuwe NEN 3140:2011 verschenen. In de nieuwe norm zijn alleen de Europese bepalingen uit NEN3140 en 50110 meegenomen die voor ons land echt van belang zijn voor veiligheid. De ervaringen in de Nederlandse praktijk hebben geleid tot een norm die beter leesbaar is en duidelijker is over de keuzes die moeten worden gemaakt.