Kan ik een nieuw NEN 3140 certificaat of pasje krijgen?

U krijgt alleen een NEN 3140 certificaat indien u geslaagd bent voor het onafhankelijke schriftelijke NEN 3140 examen. Het NEN3140 certificaat is een waardedocument. Bewaar het document daarom zorgvuldig. Als u het certificaat onverhoopt bent kwijtgeraakt, kunt u per email aan customersupport@plusport.com een duplicaat aanvragen. Wij kunnen een duplicaat sturen als uw certificaat nog geldig is en zolang de wetgeving dit toestaat.