Hoeveel werknemers moeten een NEN 3140 certificaat hebben?

Iedere werknemer die werkzaamheden aan elektrotechnische laagspanningsinstallaties uitvoert, elektrotechnische risico’s loopt of met elektrotechnische risico’s te maken heeft, dienen in het bezit te zijn van een geldig NEN3140 certificaat.