NEN 3140 WV

De Arbowet verplicht de werkgever en werknemer een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De richtlijn NEN 50110/ NEN 3140 helpt om deze veiligheid te waarborgen. Deze norm geldt niet alleen voor de elektrotechnische installatiebranche, maar voor alle technici die met elektrotechnische installaties te maken hebben.

De NEN 3140 norm geeft in hoofdlijnen aan hoe veilig te werk te gaan met elektrotechniek. De NEN richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken. Onze cursus NEN 3140 voldoet aan de Europese NEN 3140 richtlijnen.

Cursuspakketten NEN 3140 Werkverantwoordelijke (WV) klassikaal of online

 
NEN 3140 Werkverantwoordelijke (WV) | Klassikaal
Doelstelling Het opfrissen van de kennis en vaardigheden op het gebied van veilig werken nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Hierna is de persoon in staat toezicht te houden hierop en het personeel voldoende te instrueren.
Doelgroep Voor iedereen die verantwoordelijk is voor het toezicht op het veilig uitvoeren van werk aan de elektrische installatie en het voldoende instrueren van personeel.
Cursusniveau U heeft ruime ervaring met installatiewerkzaamheden.
Cursusduur 1 dag

 

Inhoud van de cursus

 • Lesboek (wordt bij aanmelding tot 5 werkdagen voor de start naar de cursist opgestuurd)
 • Werkbladen
 • Klassikale training incl. praktijkopdrachten
 • Catering (koffie/thee, lichte lunch)
Lesmateriaal Tijdens de klassikale training wordt gebruik gemaakt van het volgende lesboek:
Groenewegen, R.E.M., (2015) Installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke NEN3140, Gouda, Uitgeverij Vertoog.
Modules

Het ontwikkelen van theoretische kennis die de cursist in staat stelt elektrotechnisch veilig en gezond te werken. De bij de cursist aanwezige kennis wordt geactiveerd en verbeterd. De cursist koppelt die kennis direct aan de dagelijkse praktijk met behulp van actuele casuïstiek.

Er wordt gewerkt in kleine groepen

De cursist leert o.a.:

 • Relevante normen (NEN-EN 50110-1 en NEN 3140)
 • Basisbeginselen van veilig werken
 • Risicobeoordeling aan de hand vanongevalsoorzaken
 • Bepalen en vastleggen inspectietermijnen
 • Bevoegdheden, werkprocedures (spanningsloos werken, onder spanning werken en in de nabijheid van actieve delen werken), eisen aan personeel,
  organisatie, werkopdrachten, gereedschap, hulpmiddelen en PBM’s

Werkbladen

 • WV en IV aanwijzingen in instructie
 • WV en IV noodsituaties
 • WV en IV wetgeving veilig werken
 • WV en IV hulpmiddelen
 • WV meetapparatuur
 • WV benodigde materialen
 • WV onder spanning werken
 • WV werken aan accu’s
Bewijs van deelname Iedere cursist die de klassikale training heeft gevolgd en zich actief heeft opgesteld, ontvangt per post een Bewijs van deelname.
Dit bewijs is géén Diploma.
Locaties De klassikale training wordt verzorgd in de regio’s Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Cursusprijs  € 225,- excl. BTW

 

Online NEN 3140 WV én IV

 
NEN 3140 Werkverantwoordelijke (WV/IV) | Online met online eindtoets
Doelgroep Voor elektrotechnisch onderlegde personen die elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verrichten (bijv. inspecteren, onderhoud, uitbreiden).
Doelstelling Kennis verkrijgen van de taken en verantwoordelijkheden van de aanwijzingen Installatieverantwoordelijke (IV) en/of Werkverantwoordelijke (WV).
Resultaat Na het afronden van deze cursus heeft de cursist zijn/haar kennis van VOP/VP opgefrist en heeft hij/zij kennis van de taken en verantwoordelijkheden van de aanwijzingen Installatieverantwoordelijke (IV) en/of Werkverantwoordelijke (WV).
Voorwaarden Kennis hebben van NEN 3140 VOP/VP
Cursusniveau MBO+
Cursusduur Ca. 6 uur
Cursusinhoud
 • 6 online modules inclusief oefentoets per module
 • Naslagwerk
 • Eindtoets
Online modules
 • Wet- en regelgeving
 • Gevaren van elektriciteit
 • Personen
 • Materiaal
 • Veilig werken
 • Elektrotechniek
Naslagwerk De cursist kan het naslagwerk tijdens de online cursus raadplegen.
Online eindtoets Twee pogingen voor de eindtoets.
Bewijs van deelname Na een succesvol afronden van de eindtoets krijgt de cursist een Bewijs van Deelname in het profiel. Met dit bewijs toont de cursist aan dat hij/zij kennis heeft genomen van de aanwijzing WV
Dit bewijs is géén Diploma.
Register Het bewijs van deelname wordt geregistreerd in de PlusPort Academy.
Cursusprijs  € 99,- excl. BTW