NEN 3140 prakticum

De Arbowet verplicht de werkgever en werknemer een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De richtlijn NEN 50110/ NEN 3140 helpt om deze veiligheid te waarborgen. Deze norm geldt niet alleen voor de elektrotechnische installatiebranche, maar voor alle technici die met elektrotechnische installaties te maken hebben.

De NEN 3140 norm geeft in hoofdlijnen aan hoe veilig te werk te gaan met elektrotechniek. De NEN richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

NEN 3140 prakticum

 
NEN 3140 Prakticum
Doelstelling Op een praktische manier de NEN norm toe te passen in de eigen werksituatie.
Doelgroep Voor elektrotechnisch onderlegde personen die elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties verrichten (bijv. inspecteren, onderhoud, uitbreiden) EN voor niet- elektrotechnici die in hun dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s lopen of op andere wijze met elektrotechnische risico’s te maken hebben.
Cursusniveau MBO
Cursusduur Een halve dag of hele dag. De werkgever bepaalt de duur van het practicum.
Cursusinhoud De inhoud van het practicum heeft de docent met de werkgever afgestemd. Tijdens het practicum wordt gebruik gemaakt van een mobiel practicum.
Bewijs van deelname Als bewijs dat u de klassikale NEN3140 opleiding heeft gevolgd, ontvangt iedere cursist een ‘’Bewijs van deelname’’ digitaal in het profiel.
Dit bewijs is géén Certificaat NEN3140. Om in het bezit te komen van een Certificaat NEN3140 dient de cursist te slagen voor het onafhankelijke NEN3140 examen.
Cursusprijs  vraag hier een offerte aan